Αφίσα σχετικά με την κατεδάφιση του κατειλλημένου χώρου “επιταχυντής ελευθερονίων” με εντολή των πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ

Posted in: Αφίσες by stekipol Comments Off on Αφίσα σχετικά με την κατεδάφιση του κατειλλημένου χώρου “επιταχυντής ελευθερονίων” με εντολή των πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ ,

Αφίσα διαδήλωσης για τις καταλήψεις και τα νέα κατασταλτικά μέτρα

Posted in: Αφίσες, Παρεμβάσεις/ Εκδηλώσεις/ Προβολές by stekipol Comments Off on Αφίσα διαδήλωσης για τις καταλήψεις και τα νέα κατασταλτικά μέτρα ,

Κείμενο σχετικά με την συγκέντρωση για την αφαίρεση των κάγκελων στην πύλη Ζωγράφου

  Το κείμενο σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ

Posted in: Κείμενα, Παρεμβάσεις, Παρεμβάσεις/ Εκδηλώσεις/ Προβολές by stekipol Comments Off on Κείμενο σχετικά με την συγκέντρωση για την αφαίρεση των κάγκελων στην πύλη Ζωγράφου , ,

Κείμενο κατάληψης Πρυτανείας ΕΜΠ και Ε.Λ.Ε

                    Το κείμενο σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ

Posted in: Κείμενα, Παρεμβάσεις, Παρεμβάσεις/ Εκδηλώσεις/ Προβολές by stekipol Comments Off on Κείμενο κατάληψης Πρυτανείας ΕΜΠ και Ε.Λ.Ε , ,