Εισήγηση από την εκδήλωση του Πειρά(γ)ματος και των Rage Against The School Machine 15-02-2014 (Πείρα(γ)μα, Rage Against The School Machine)

 

Eισήγηση από την εκδήλωση του Πειρά(γ)ματος και των Rage Against The School Machine 15-02-2014

Τίτλος: Eισήγηση από την εκδήλωση του Πειρά(γ)ματος και των Rage Against The School Machine 15-02-2014

Εκδότης: Πείρα(γ)μα, Rage Against The School Machine

Έτος: 2014

16 σελ.

———————————

Περιεχόμενα:

Νέα δεδομένα στην εκπαίδευση (Πείρα(γ)μα σελ.3

Το σύστημα διδασκαλίας… (Rage Against The School Machine) σελ.12

Ηλεκτρονική Ανάγνωση