Φωτογραφικό υλικό από συγκέντρωση-μικροφωνική για την 17Ν, στη Λαμία

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Φωτογραφικό υλικό από συγκέντρωση-μικροφωνική για την 17Ν, στη Λαμία

Φωτογραφικό υλικό από πανό αλληλεγγύης στο σύντροφο Κωννο Γιατζόγλου, στη Λαμία

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Φωτογραφικό υλικό από πανό αλληλεγγύης στο σύντροφο Κωννο Γιατζόγλου, στη Λαμία

Φωτογραφικό υλικό από αντιφασιστική συγκέντρωση-πορεία, στη Λαμία

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Φωτογραφικό υλικό από αντιφασιστική συγκέντρωση-πορεία, στη Λαμία