Φωτογραφικό υλικό από πανό αλληλεγγύης για τις εκκενωμένες καταλήψεις , από Λαμία

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Φωτογραφικό υλικό από πανό αλληλεγγύης για τις εκκενωμένες καταλήψεις , από Λαμία

Φωτογραφικό υλικό από ανάρτηση πανό αλληλεγγύης για την κουρδική αντίσταση στο Αφρίν της Συρίας

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Φωτογραφικό υλικό από ανάρτηση πανό αλληλεγγύης για την κουρδική αντίσταση στο Αφρίν της Συρίας

Ανάρτηση πανό στη Λαμία , ενάντια σε νέα και παλιά μέτρα

ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΧΡΕΟΚΟΠΟΥΝ, ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΟΝΤΑΙ Η’ EΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΝ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ    

Posted in: Photos by Anarxikoi Lamias Comments Off on Ανάρτηση πανό στη Λαμία , ενάντια σε νέα και παλιά μέτρα