Διαδήλωση ενάντια στην εξόρυξη πετρελαίου – 01 Ιούνη, Σεμπρεβίβα

Για εσένα που το καλοσκέφτεσαι ακόμα… Μια μικρούλα εισαγωγή… Η ιστορία με τα πετρέλαια στην Ήπειρο ξεκινάει το 1919 με τις πρώτες αναφορές για κοιτάσματα στην περιοχή και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη Λάβδανη το 1960. Το 1999 με 2001 η εταιρεία Enterprise πραγματοποιεί τη γεώτρηση Δήμητρα 1 στο Καλπάκι, όπου οι εργασίες σταματούν λόγω […]

Posted in: Σεμπρεβίβα by Ε.Σ.Ε Ιωαννίνων Comments Off on Διαδήλωση ενάντια στην εξόρυξη πετρελαίου – 01 Ιούνη, Σεμπρεβίβα