Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου | Kάθε Τετάρτη 5-8μμ

Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου Τετάρτη 5-8μμ Ομάδα βιβλίου-αρχείου “Το Κιτάπι”

Posted in: Ομάδα βιβλίου-αρχείου "Το Κιτάπι" by ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Comments Off on Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου | Kάθε Τετάρτη 5-8μμ