Καταστατικό λειτουργίας της κατάληψης Allerta

  Για ανάγνωση του αναλυτικού καταστατικού λειτουργίας της κατάληψης Allerta σε μορφή PDF, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί από την τακτική διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης και την αναρχική ομάδα cumulonimbus, πατήστε εδώ.

Posted in: Καταστατικό by allerta Comments Off on Καταστατικό λειτουργίας της κατάληψης Allerta