ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 99.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ…ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 99.

Posted in: Αφίσες, Καταλήψεις - Αυτοοργανωμένοι χώροι by paapty123 Comments Off on ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 99.

Θερινές προβολές στη κατάληψη Φιλολαου 99 και όχι μόνο…

Posted in: Αφίσες, εκδηλώσεις, Καταλήψεις - Αυτοοργανωμένοι χώροι by paapty123 Comments Off on Θερινές προβολές στη κατάληψη Φιλολαου 99 και όχι μόνο…

Εκδήλωση-Συζύτηση για τη πρόσφατη ιστορία του αντιφασιστικού κινήματος στη Ρωσία και Ουκρανία

Εκδήλωση-Συζήτηση στη κατάληψη Φιλολάου 99 για τη πρόσφατη ιστορία του αντιφασιστικού κινήματος στη Ρωσία και Ουκρανία, με συντόφισσα από Ρωσία και του blog “Our baba doesn’t say fairytales

Posted in: Αντιφασισμός, Αφίσες, εκδηλώσεις, Ενημερώσεις, Καταλήψεις - Αυτοοργανωμένοι χώροι, καταστολή by paapty123 Comments Off on Εκδήλωση-Συζύτηση για τη πρόσφατη ιστορία του αντιφασιστικού κινήματος στη Ρωσία και Ουκρανία