Τι είναι το RANGER

Η αφίσα σε pdf                          

High-tech σύνορα και η αρωγή του ΕΜΠ σε αυτά

                                  εδώ το κείμενο σε μορφή pdf