Δανειστική βιβλιοθήκη & κινηματικό αρχείο: παρουσίαση του εγχειρήματος.

Δανειστική βιβλιοθήκη & κινηματικό αρχείο στην κατάληψη: παρουσίαση του εγχειρήματος. Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των αγώνων στο Αγρίνιο, από τις άγριες απεργίες των καπνοπαραγωγών και εργατριών γης το 1926, την παρουσία των αρχειομαρξιστών στις πρώτες γραμμές του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος της δεκαετίας του ‘20, τις πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, […]

Posted in: ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ by apertus Comments Off on Δανειστική βιβλιοθήκη & κινηματικό αρχείο: παρουσίαση του εγχειρήματος.