Ανάρτηση Χαρτοπανό: Οι καταλήψεις είναι σταγόνες ήλιου στη στοιχειωμένη πόλη

Posted in: Πανό, Παρεμβάσεις, συνθήματα, χαρτοπανό by stekipol Comments Off on Ανάρτηση Χαρτοπανό: Οι καταλήψεις είναι σταγόνες ήλιου στη στοιχειωμένη πόλη , ,

Ανάρτηση πανό αλληλεγγύης στην κατάληψη Libertatia

Posted in: Πανό by stekipol Comments Off on Ανάρτηση πανό αλληλεγγύης στην κατάληψη Libertatia , , , ,